© Vif-hockey.no

Vi beskytter hockeyklubben vår

Dette er ingen svertekampanje, men åpenhet, ærlighet og kjærlighet til klubben vår

Det har vært viktig for Kjær og Syversen å kommentere, forklare og prøve et veikt forsøk på å sverte Klanen etter at klansstyret publiserte en artikkel på Klanen.no sist fredag.
Ikke bare ble klansstyret kalt for nettroll, men at de også er manipulert av onde makter som ikke vil klubben godt, selv om Klanen visstnok også bare vil klubben godt.

Apropos nettroll, så er ordet forklart slik på snl.no «Trolling er et paraplybegrep som kan beskrive både relativt uskyldige ablegøyer eller provokasjon, og mer alvorlige former, der hensikten er å skape forvirring og å spre desinformasjon». Ha det siste der i bakhodet mens du leser videre.

Hovedinnvendingen i klansstyrets innlegg var rettet mot valgkomite, kontrollkomite og delvis lovkomiteen. Og den gikk på at Syversen igjen er innstilt som styrerepresentant. Til tross for at han åpenbart ikke er valgbar. Ved forrige årsmøte var han tross alt ikke hovedsponsor. Nå er han det.

Om Kjær er valgbar, selv med så tette bånd til Syversen, er mer usikkert. Men måten han har utøvd rollen som styreleder på har gjort ham uaktuell i rollen. Mye gammelt rusk har kommet til overflaten det siste året; rusk som gjør at tilliten til Kjær nå er så godt som ikke-eksisterende. Tidligere så vi på Kjær som en morsom røver som tok korte svinger og med et romslig syn på begrepet ærlighet. Men vi anså ham som vår røver. Vålerengas røver.

Forvirring og desinformasjon

«Å skifte ut ASet har aldri vært et tema og kommer aldri til å skje» sa Syversen til Vårt Oslo denne uken og fulgte opp med «Også ved forrige årsmøte forsøkte de å bli kvitt oss» til TV2 Sport.

Vi formoder 'oss' som Syversen henviser til, er han selv og styreleder i Vålerenga Ishockey Elite (VIE), Jan Tore Kjær.
I en e-post til styrelederen i Vålerenga Ishockey AS (VIAS) ifjor skrev Jan Tore Kjær «Når situasjonen nå til de grader er blitt tilspisset og samarbeidsklimaet ikke lenger fungerer, er det naturlig at vi skiller lag da det finnes andre som har vilje og evne til å garantere for det budsjettet som var vårt siste utspill».

For å oppsummere: «aldri vært et tema» og «naturlig at vi skiller lag».
Så det Syversen sier, er at styrelederen i VIE har på egenhånd tatt avgjørelsen om at avtalen med AS'et er misligholdt og skal termineres, da det aldri har vært et tema på styremøtene.

Det er visst noen som er ute for å ta Kjær, slik en «svertekampanje» som ble forsøkt gjennomført av DN ifjor, mener Syversen. Kjær plaprer velvillig til Dagens Næringsliv, som trykker det han sier. Det er ikke kommet noen innvendinger på sitatene fra Kjær selv, så da ser det ut til at den delen av 'svertekampanjen' la han ettertrykkelig opp til selv. Det stygge personangrepet på Kjær kom trolig fra Totto Eikeland som sa til DN «Han budsjetterte med 4200 tilskuere i snitt. Det er helt utopi». Undres hvordan Jan Tore har sovet om natten med slikt rystende karakterdrap.
 

Budsjettet på 32 millioner fra VIAS mente Kjær ikke bidro til å ivareta den sportslige satsningen som VIE ønsket. VIE sitt budsjett? I overkant av 33 millioner... Så pga en million skulle avtalen med de som reddet klubben økonomisk etter at Kjær ble avskjediget pga økonomisk rot i 2015, derfor termineres.
Uten at det ble lagt frem noe budsjett i sin helhet, eller at selve budsjettkrangelen ble fremlagt for hockeyklubben sine medlemmer på fjorårets årsmøte. Det kom hverken som informasjon eller noe medlemmene kunne stemme over.
Var det fordi det skilte kun rundt en million på de to budsjettene og det ville høres veldig rart ut for samtlige medlemmer at samarbeidsavtalen skulle velte pga 1/32 av budsjettet? Eller fordi det aldri var et tema for andre en Kjær personlig?

I en e-post til DN i etterkant skrev Kjær at han ikke ville kommentere hvorfor ikke hele budsjettet ble stemt over: «Klubbens budsjettdetaljer holder vi internt da for eksempelvis konkrete spillerlønninger er underlagt konfidensialitet. Det foreligger et gyldig årsmøte og gyldige årsmøte-vedtak. Jeg har ingen ytterligere kommentarer». Her ser du nettopp hvordan Kjær snakker. Svarer delvis på det du spør om og så vrir det til noe helt annet. Han legger litt tjukt på, slik at en del er fakta, en del sannhet med modifikasjoner og siste delen er enten skrøner eller noe helt annet enn hva spørsmålet var. Det ble spurt om det totale budsjettet i grove skisser, slik ethvert budsjett legges frem på årsmøter, ikke innblikk i konfidensielle kontrakter med hver enkel spiller.

Manipulasjon

Når motormunnen sprer usannheter til media, er det ikke alle som gidder å gå i sømmene på hva han sier. Til TV2 Sport sa han «Vi har i likhet med Vålerenga Fotball ønsket å gi supporterne mulighet til å være medlemmer. Vi fant ut at det ikke var mulig å melde seg inn uten å sende mail til noen i klubben. Det ble endret». Hvordan da? Det er ikke mulig via nettsidene til hockeyklubben, og det har hverken vært annonsert på klubbens nettsider, eller i sosiale medier fra klubben sin side. Gjennom Min Idrett derimot har det åpnet seg en mulighet. Hos idrettens digitale fellestjeneste kan du "registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien". 

På den andre og mer vanlige måten å forstå åpenhet på, hadde nevnte Vålerenga Fotball dialog med Klanen når de åpnet for medlemskap. Ikke bare la fotballklubben det ut på sine egne nettsider, så delte det i alt av sosiale medier, men de har også en link på banneret som følger øverst på samtlige sider på vif-fotball.no.

Og Klanen delte og Ikaros delte og alle kunne bli medlemmer helt ute i det åpne. I god tid før årsmøtet.

Litt tilbake til innsikt og kontroll. Kjær mente i VIE sitt årsbudsjett at 4200 tilskuere i snitt var realistisk.
I årets sesong har vi spilt 21 kamper hjemme, med et snitt på 2194. «Jammen, det var jo smittevernstiltak og restriksjoner under pandemien» hører jeg dere spørre, for å sette nesten HALVPARTEN av Kjær sitt budsjetterte tilskuertall i et annet lys.
I 13 av de 21 hjemmekampene ble det spilt uten restriksjoner. I de kampene var snittet 2717 tilskuere.
Høyeste antall tilskuere var 3958 mot Stavanger 1. mars, altså etter alle restriksjoner var fjernet.
Med halverte billettpriser og 5. sluttspillkamp mot Storhamar greide vi å komme over det forespeilede snittet. Frykten for at Kjær (igjen) skal selge skinnet før bjørnen er skutt, er reell.

Men la oss la budsjettkrangelen som aldri var et tema ligge og ha fokus mot årsmøtevedtak som han nevnte i e-posten til DN etter fjorårets årsmøte. Sportslig utvalg skulle dannes i hockeyklubben for å holde fokus om det sportslige holder stand. Et lite kontrollpanel for VIAS, VIE, trenere og spillere. Men da mest fokus om styret i AS'et følger opp hva de lover og får budsjett for. Hva har skjedd med det årsmøtevedtaket? For et sportslig utvalg er det ingen i klubben som ser ut til å vite noe som helst om.

Syversen har definitivt vært inne og ordnet opp i saker hvor VIE og VIAS hadde trampet over sine skillelinjer, så dualmodellen er tilbake til hvordan den skal være hvor AS'et ikke blander seg oppi det sportslige. Ifølge Jan Tore Kjær er begge parter enige om budsjettet for neste år. Så hvorfor ikke bare si det til journalistene og at klansstyret har tatt feil? Hvorfor skal dere ha 'hemmelig' møte med klansstyret for å legge frem deres side av saken?

Dette er ikke en svertekampanje, det er fakta som blir lagt på bordet og en sterk bekymring for at Kjær skal fortsette der han slapp sist med en skakkjørt klubb på flere plan. Vålerenga er på etterskudd sportslig, økonomisk og omdømmemessig og Kjær er en av de som bærer hovedansvaret for at situasjonen er som den er. Vålerenga er blitt en hockeyklubb uten tellende resultat - en bøtte - siden 2009!

Det er ingenting nå som tilsier at Kjær er rette mann til å få Vålerenga-skuta på rett kjøl, hverken som styreleder eller i andre roller i klubben. Det er ingen “svertekampanje” eller noen som skal “ta" han. Derimot har han tydelig vist at han ikke evner å drive Vålerenga som den ledende klubben Vålerenga burde være, og derfor har han ikke medlemmenes eller supporternes tillit.

Vi er her for å beskytte klubben vår.
Åpenhet om hva vi vet og hva (vi tror det er) som skjer, ærlighet om hvordan vi føler og våre motiver, samt en dyp kjærlighet og hengivenhet til klubben vår er hva vi viser.
Så når kritikken blir møtt med provokasjon, desinfomasjon og forsøk på forvirring (selv om dere greier utmerket selv å forvirre med motstridende uttalelser), da fortsetter vi å spre vår sannhet med full åpenhet

Nyeste innlegg