© Klanen

Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer av Klanen. Sakspapirer nederst i denne sak. Benytt inngang 3A på Jordal Amfi ved ankomst åtsmøte.

Innkalling til årsmøte i Klanen

 

Styret i Klanen ønsker å inviterer våre medlemmer til årsmøte i Klanen torsdag 16.3. kl 18:45 på Jordal. Inngang 3A. (Klokkeslettet kan bli endra, info om lokale kommer senere)

 

I henhold til vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning.

5. Behandle regnskap, styrets beretning og revisors beretning.

6. Behandle budsjett

7. Behandle forslag og saker.

8. Foreta valg av nye styremedlemmer og ny valgkommitè.

 

Årsmøtepapirer finner du her

Velkommen! 

Nyeste innlegg