© Klanen

Vold mot våre egne

En av Klanens tillitsvalgte har blitt utsatt for vold på byen. Dette ene og alene på grunn av sitt verv i Klanen.

Dette er helt uakseptabelt for Klansstyret! 

Vold og trusler i egne rekker aksepterer vi ikke. Det gjør det ekstra alvorlig at volden er utøvd på bakgrunn av avgjørelser fattet av ett av våre arbeidslag, og at voldsutøver/utøvere identifiserer seg med Vålerenga. Vold mot sine egne, er så lavmål, at vi ikke vet hvordan vi skal sette ord på det. 

La det være klinkende klart; avgjørelser fattet av Klanens arbeidslag og tillitsvalgte har full støtte fra Klansstyret. La det aldri være tvil om at det er uholdbart at våre tillitsvalgte skal oppleve trusler, sjikane og regelrett blind vold uten at det vil medføre konsekvenser. Vi kommer aldri til å tillatte dette, og Klansstyret vil møte alle former for trusler og angrep med alle tilgjengelige tiltak for å verne om våre tillitsvalgte og medlemmer som føler seg truet. Frivillighet og tillitsvalgte er grunnlaget for både Klanen og klubbene. Styrene i hockey- og fotballklubben ser i likhet med Klansstyret på at et angrep på våre tillitsvalgte, er et angrep på vår eksistens.

Klansstyret

Nyeste innlegg