© Vif-hockey.no

Turbulente uker for hockeyen

Det har gått seks uker siden det ble valgt inn nytt elitestyret i Vålerenga ishockey.

Det har vært noen turbulente uker. Styret har operert uten en sykemeldt daglig leder, uten sportslig leder og uten hovedtrener. I tillegg har U20-treneren sagt opp. Etter et par uheldige episoder fant vi i Klansstyret det riktig å invitere oss sjøl for en statusoppdatering.

 

Vi vil først og fremst berømme innsats og arbeidsmoralen det nye styret har vist. Flere av dem ble nærmest kastet inn i vervet og forespurt samme dag som årsmøtet.I tillegg tok de øyeblikkelig grep om årsmøtet sin anmodning til å følge opp der det forrige styret hadde sviktet fjorårets årsmøte, ved å lage et sportslig utvalg.

Vi er uten sportssjef og trener – hver dag uten at stillingene er besatt rykker konkurrentene ytterligere fra oss. Læringskurven hos sportslig utvalg er derfor bratt og ting må skje relativt kjapt. På toppen av det arbeidet har vi kontraktssituasjoner i dagens stall som ikke kan vente til en ny sportssjef og/eller trener er på plass. Klubben skal håndtere talenter vi knapt har sett maken til, det må avgjøres hvem i stallen som ikke skal få være med videre, og styret må forholde seg til klubblegender som ønsker seg hjem til Oslo, etter mange år i utlandet. Med andre ord relativt store beslutninger å ta for et ferskt sportslig utvalg som ikke hadde den villeste anelse om at disse avgjørelsene ville havne i deres fang. Og alt på en drøy måneds tid.

Samtidig som sportslig utvalg har forholdt seg til disse oppgavene har styret parallelt jobbet med å gjenopprette forholdet til aksjeselskapet de har en samarbeidsavtale med. Med forrige regime hadde dialogen med Vålerenga Hockey AS gått fullstendig i stå. Styret har også håndtert journalister og alle i klubbsystemet som forventer å bli hørt. Og naturligvis klubbens medlemmer og oss supportere. Ja, egentlig alle som på en eller annen måte bryr seg om Vål'enga hockey.Det er viktig å huske på at ingen i styret var valgt med forutsetninger å skulle håndtere disse oppgavene. Og strengt tatt har ingen, hver for seg, kompetanse til å håndtere kompleksiteten i dette arbeidet.

Dermed har det skjedd feil og dårlige vurderinger. Nær sagt selvfølgelig. Noen av feilene har vært uopprettelige, andre har kun medført mindre riper i lakken, men enkelte saker har medført omdømmetap. Og det burde naturligvis ikke skjedd.Men så lenge man lærer av feilene og beklager dem er det ikke annet å gjøre enn å forsøke å hindre det i å skje igjen. Vi får ikke reversert tida og gjort om på dårlige valg. Vi må lære av de og komme sterkere tilbake.

Observatørrollen

For å forsøke og bistå styret har vi repetert, nærmest insistert, på at de mottar tilbudet om en observatør i klubbstyret. Klanen har hatt tilsvarende plass i fotballstyret og det er liten tvil om at rollen har hatt en viktig funksjon - for fotballklubben. En observatør kan fortløpende avklare områder Klanen kan bistå med kompetanse eller kjøttvekt, vedkommende kan se om samarbeidet internt i styret er akseptabelt og påse at AS'et overholder samarbeidsavtalen og at partene opptrer ryddig. Vi forventer en formalisering av dette nærmest umiddelbart.Videre observerte vi at samarbeidet internt i hockeystyret ikke er optimalt, noe vi har fått formidlet gjennom media de siste dagene. Situasjonen og arbeidsmengden tatt i betraktning ville noe annet vært oppsiktsvekkende, men det må justeringer til.Og det opplevde vi at styreleder, Arnold Nybo, tar tak i. Hvilken form det får skal vi ikke forskuttere, men med tanke på at alle parter jobber for klubbens beste vil vi tro de nødvendige justeringene finner sted umiddelbart.

Underveis i møtet valgte Brede Frettem Csiszar å fratre sin varaplass i styret. Han mente han ikke kunne stå inne for beslutningene og arbeidsprosessene. Klanen synes det er trist at Brede velger å trekke seg og ser at han vil etterlate et tomrom og ikke minst nyttig kompetanse. Det er naturligvis beklagelig. At alt havner i media overrasker ikke. Vålerenga selger. Uheldig akkurat nå, men kanskje nødvendig allikevel, om det leder til noe godt.


Pust med magen

Det kom heller ikke som en overraskelse at Jan Tore Kjær dukket opp i media igjen heller. Med sin sedvanlige tvist på sannheten og med nye røverhistorier om at «På årsmøtet fikk vi, før vi gikk av, presset gjennom et vedtak om at det nye styret skulle sette ned en uavhengig granskningskomité» som han sa til TV2.. Tjasså, fikk «dere» presset igjennom et vedtak medlemmene stilte og støttet opp om? Kanskje på tide å lære seg hvordan et årsmøte fungerer. Og apropos mulige ulovligheter, så betyr «vi» i det sitatet Kjær og en styreleder som ifølge idrettens lovverk ikke skulle hatt det vervet. 

For å ta dette med sportslig utvalg (SU): Samarbeidsavtalen dikterer at SU skal bestå av 3 pers fra hver part. For å rydde vekk dette med påstand om AS sin innblanding i sport, har styret understreket at SU skal ledes av sportssjef, og at klubbstyret har siste ordet etter sportssjefens innstilling. Ettersom sportssjef ikke er på plass valgte klubbstyret å stille med alle sine 4 sportslig kompetente representanter, for å la sportssjef bestemme "hvem skal ut" når vedkommende er på plass. Myrvold har fått opptre som en slags midlertidig sportssjef, mer eller mindre pga ivrig initiativ. Klubbens representanter i SU har altså vært Myrvold, Stene, Lund og Brede.

Vi er nå i en situasjon hvor to av fire medlemmer i SU er ute. Arnold Nybo må nå fylle på SU med èn av sine faste styremedlemmer. Det er en gylden mulighet til å flytte nytt medlem inn som leder. Det vil sende et signal om at nåværende konstituert leder har forbedringspotensiale og flyttes ned som ordinært medlem. Om ikke for annet enn for å tøye konfliktene og gi alle så mye arbeidsro som mulig.

En av tingene som det stadig nevnes er hvordan det feiles i ansettelsen av ny sportslig leder, hovedtrener og U20-trener. Man vil ha flere kandidater, mange intervjurunder og en grundig prosess for å finne riktige personer. Eller «Vi har hatt mange gode samtaler, og vi føler oss trygge på at dette trenerteamet representerer de spillemessige og utviklingsmessige visjonene som klubben har» som Frikk Juell sa til Dagsavisen om Kenneth Larsen hele 21 kamper før klubblegenden ble bedt om å forlate stillingen. Hvordan var den grundige prosessen, alle kandidatene og de mange intervjurundene når vi ansatte Roy og Shampoo?Vi er ikke imot en ordentlig prosess, men lik 'hva om'-retorikken som har begynt å blomstre blant visse supportere, er ingen garanti for suksess heller.

Vi tror det tar tid at hvert organ får satt seg. Vi tror det tar tid å finne rette folk til de rette stillingene. Vi tror det tar tid å rydde opp i alle feilskjær fra tidligere styre og stell. Det er også uten et snev av tvil at ting har gått litt fort, folk har vært for ivrige og at det har blitt begått feil. Men alt dette har skjedd fordi folk bryr seg om klubben. Vi som supportere vet at ikke alle ser øye til øye på enhver sak, om det være seg spillere, trenere, administrativ ledelse, hvordan vi opptrer på isen eller hvilket felt vi skal stå på. Felles har vi alle en kjærlighet til klubben. Og den burde være så sterk at man burde sette klubben først akkurat nå. For seg, for alle andre og aller mest for klubben selv

Nyeste innlegg