© Klanen

Innkalling til årsmøte i Klanen

Den 13. mars blir det årsmøte i Klanen - Vålerengas uavhengige supporterklubb

Styret i Klanen ønsker å inviterer våre medlemmer til årsmøte onsdag 13.3. kl 18:00 på Valle.
Sted: Kantina.

Stemmerett
Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for det året årsmøtet holdes har stemmerett.
Stemmeretten er personlig og medlemsbevis må framvises ved inngangen.

Er du ikke medlem, meld deg inn her: https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=145

 

I henhold til vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle budsjett
6. Behandle forslag og saker.
7. Foreta valg av nye styremedlemmer og ny valgkommitè

Sakspapirer med valgkomiteens innstilling er tilgjengelig under

Årsmøte Klanen 2024
Sakspapirer-Klanens-årsmøte-2024.pdf (584 kB)

Har du forslag til folk inn i klansstyret, ta kontakt med valgkomiteen på valg@klanen.no

Nyeste innlegg