640px-Pillory_PON.jpeg
© Wiki

Gjenåpning av Galgeberg

14. oktober 1815 var siste henrettelsen på Galgeberg. Vi vil anmode om gjenåpning av retterstedet. Om ikke annet; en gapestokk. En stor en. Og det bør planlegges for at den blir stående en stund. Hvem og hvor mange som skal i gapestokken får bli opp til deg å bedømme. Vi skal forsøke gi deg informasjon nok til å bedømme. Og dømme.


Gjennom graving i Vålerenga Ishockeys arkiver og mangfoldige timers prat med mange av de som har vært tett på klubben har Klanen forstått at vi må ta et oppgjør med gammelt regime. Ukulturen som i hovedsak ble skapt av han som er omtalt som norsk idretts siste keiser, en ukultur som vi fremdeles sliter med å få ut dørene på Jordal, er det grunn til å få frem i lyset.
Kun på den måten kan vi tappe siste rest av dritten ut med isen som nå er på vei ned i slukene på Jordal og samtidig er vi med på å gi det nye regimet på Jordal rammevilkår for å ta igjen forspranget konkurrentene våre har fått på oss.
Dette oppgjøret vil koste – kanskje mest for klubbens omdømme. Men svik skal belyses – og vi håper noen skal betale tilbake litt av hva de har kostet.

Klanen har gjennom det siste året sett hvordan det nye regime i Vålerenga Ishockey har løftet klubben. Styret i Vålerenga Ishockey Elite har på ett år gjort klubben til medlemsdemokratiet vi har savnet i nesten 30 år. Samtidig er samarbeidet med Vålerenga Ishockey AS og Klanen bedre enn noen gang.

Før dette, gjennom de siste 15 åra har klubben på det administrative plan blitt passert og distansert, og vi befinner oss milevis bak konkurrentene våre. Vi har manglet en administrativ kultur. I denne perioden har vi sammenfallende hatt vår dårligste sportslige periode i klubbens historie.

Klanen har gravd litt i styredokumenter og diverse annet materiale som finnes i ulike arkiv. Om vi skulle fortelle alt vi har kommet over, ville vi måtte skrive en hel bok, ja kanskje flere bind. Men det er det ingen som gidder lese.

Vi ønsker i første omgang å dele én historie som er beskrivende for perioden.

I 2015 retter Harald Askautrud en forliksklage mot Vålerenga Ishockey AS. Askautrud kom inn som investor i Vålerenga Ishockey AS i 1996. Av regnskapspapirene de påfølgende årene ser det nesten ut som det gikk på rundgang på hvem av investorene som måtte bla opp for å dekke det årlige underskuddet.I 2004 var det Askautrud som trakk det korteste strået – så han måtte i banken for å låne tre millioner. Han mangla sikkerhet så banken krevde kausjon. Bjørn Kolsruds signatur endte på kausjonen.

11 år seinere ville Vålerenga Ishockey avvikle Jordal Park AS– det blei ikke noe OL i Oslo og kommunen ville utvikle Jordal sjøl. Følgelig var det liten grunn til å videreføre Jordal Park.Askautrud protesterte og sa et det ikke var anledning til å avvikle selskapet ettersom han hadde en fordring mot Jordal Park AS. For å sikre sin fordring tok han derfor ut en forliksklage mot Vålerenga Ishockey AS.

Tor Helge Eikeland, styreleder i Vålerenga Ishockey AS i 2015 forklarer «Det var jo mildest talt overraskende at det kom en forliksklage mot oss. Ifølge Kjær og tidligere styreleder Bjørn Kløvstad var fordringen til Askautrud relatert til kostnader i tilknytning til utviklingen av prosjektet Jordal Park».

Informasjonen Klavstad/Kjær hadde gitt til egen styreleder er i beste fall interessant. Vi mener det er direkte løgn, men det må vi få komme tilbake til ved en senere anledning.

Klanen tok kontakt med Kolsrud i håp om at han kunne oppklare flere av spørsmålene vi hadde etter praten med Eikeland. Donald satt heldigvis med all saksdokumentasjon fra forliksklagen.Dokumentene viste at Vålerenga Ishockey hadde dekket renteutgiftene til lånet fra 2004 og frem til 2012, og at Jordal Park AS dekker rentene frem til 2015 (Vålerenga Ishockey AS solgte prosjektet Jordal Park til Jordal Park AS i 2012).

Siden vi omtalte kausjonssaken til Kolsrud første gang har vi sett at Kjær forsøke å bortforklare situasjonen. Her er det saksa fra Facebooksida til Hermann Foss, siden Foss lurte på hva Kjær mente om saken Klanen publiserte. Her er svaret til Kjær: «Fakta er at en tidligere aksjonær tok opp et privatlån hvor Bjørn Kolsrud kausjonerte på dette privatlånet med pant i en eiendom han eide personlig. Dette var privat og noe de involverte selv håndterte i sin private bank, ingen andre var involvert i noen form for signering eller kausjonering.
Alle som har tatt opp et privatlån i en bank vet at det må man håndtere selv, spesielt hvis man skal stille en eiendom som kausjon og tinglyse dette for en annen persons privatlån.Denne tidligere aksjonæren gikk personlig konkurs i 2016, noe som da utløste Kolsrud sin kausjon/pant på privat lånet. Jeg regner med at Bjørn ”Donald” Kolsrud selv kan redegjøre for dette bedre enn noen andre…

Klanens innlegg er som de selv beskriver den som en «tabloid variant» som er svært mangelfull og har store huller i seg, den blir ikke bedre når man har en egen ide og kun synser om en sak uten å ha snakket med de som blir omtalt.
Samarbeidende Aksjeselskap til en idrettsklubb har som formål å forvalte klubbens kommersielle- og administrative virksomhet, dvs. å sikre en bærekraftig økonomi for klubben som kun har ansvar for det sportslige. Hvordan aksjonærene forvalter sin privatøkonomi / aksjonærøkonomi er kun deres anliggende.

Når det gjelder påstanden om roller (utgi seg for noe man ikke er) og forfalsket dokumenter kan jeg si at dette ikke stemmer, alle roller og dokumenter som er registrert i selskapet og klubben har til enhver til vært forankret i generalforsamlinger og styremøter. Dette kan selvsagt dokumenteres skriftlig til enhver tid
».
 

Påstanden til Kjær er ikke forenelig med fakta Klanen har i saken. Kjær hevder lånet er et privat anliggende mellom Askautrud og Kolsrud. Vi finner det underlig at Vålerenga Ishockey AS har betalt renter på et «privatlån», som Kjær kaller det. Selv om Kjær får en gylden anledning til å gjenopprette Kolsruds ære ved å erkjenne fakta velger han heller å juge for å redde seg sjøl. Ynkelig, selv til Kjær å være.

Av dokumentene i forliksklagen vi fikk av Kolsrud lå også en overføring av økonomiske fordringer fra Vålerenga Ishockey AS til Jordal Park AS. I 2011 flyttet Hockey AS en fordring fra Askautrud til Jordal Park. Overføringen ble signert Jan Tore Kjær, Espen Knutsen og Askautrud, som henholdsvis styreleder i Vålerenga Ishockey AS, styreleder i Jordal Park AS og styremedlem i klubben. I denne fordringen lå det omtalte lånet på tre millioner Kolsrud har kausjonert for. Følgelig er det Jordal Park som betaler rentene på lånet etter overføringen i 2011.

Det var først når vi så overføringen av fordringer vi forstod sammenhengen. Polletten datt kort og godt ned: For Askautrud trengte naturligvis ikke kreve Vålerenga Ishockey til å betjene hovedstolen på lånet – han hadde kausjonen fra Kolsrud. Da Eikeland & co (evt. styret i Jordal Park AS) valgte å avvikle Jordal Park i 2015 og ingen lenger betjente renter på lånet – først da gikk Askautrud til banken og sa at de fikk innløse kausjonen Kolsrud hadde signert. Derfor var det først i 2015 Kolsrud fikk krav fra banken, et lån han kausjonerte for i 2004. Det «private» lånet, som Kjær omtalte det, ble et problem for «Donald».

De siste 25 åra har Klanen jobbet tidvis tett med Kjær. Rapportene tilbake i tid sier at joda, Kjær er en småskurk, konstant på kanten av, og ofte over mot det ulovlige. Men han var tross alt vår skurk. I ettertid har vi funnet dokumentasjon på at dette er en illusjon. Han var ikke vår skurk. Han gjorde det for sin egen vinning. Eller kompisene sine. Ikke Vålerenga Ishockey.

Kjær hevda i alle år at han jobba bortimot gratis for klubben. Det virka jo så sympatisk. Vi har naturligvis funnet ut hva Kjær har fakturert klubben. I åra Vålerenga Ishockey AS var på vei til Skifteretten for å bli slått konkurs - for så å bli redda av Kolsrud, eller andre barmhjertige sjeler som ville oss vel – hva tok Kjær ut i lønn da? Fra 2002 til 2014 tok han ut gjennomsnittlig ut over 1 million kroner (1 012 millioner NOK for å være presis). Og la oss minne om at dette er 15 – 20 år tilbake. Lønnsnivået var noe ganske annet enn i dag. Dette viser hvor lojaliteten til Kjær alltid var. Og er.

Med kunnskapen vi etter hvert har fått om Kjær og hva han har utsatt klubben vår for gjennom 20 år, er det grunn til å belyse opptredenen hans da han returnerte til styret i VIE i 2019, etter å ha fått sparken i 2015 (Kjær nekter for at han fikk sparken. Vi har sett avskjeden. Han fikk sparken).

I Vålerenga Fotball har Klanen alltid bistått klubben for å utjevne det skjeve maktforholdet mellom klubb og AS. For å beskrive illojaliteten til Kjær: det ble så ille at Klanen måtte bistå klubben – mot egen styreleder. Fordi Kjær hadde sterkere lojalitet mot Rune Syversen enn mot egen klubb, og holdt på å kjøre skuta på grunn. Igjen. Klanen fikk han fjernet. 

Tilbake til gapestokken på Galgeberg. Det er kandidater vi er i tvil om hører hjemme i gapestokken. Og det får du etter hvert være med å vurdere sjøl. Men hovedpersonen i gapestokken, han som skal stå innerst, er etter Klanens vurdering - Jan Tore Kjær. Der kan han stå til spott og spe til noen finner det for godt å slippe han løs. VI vil nemlig slippe å se deg på Jordal igjen. Klanen skal gjøre det vi kan for å få deg utestengt fra alle Vålerengas arrangementer, for evig tid - for ingen har skada klubbens omdømme mer enn Jan Tore Kjær.

 

Foto: BrokenSphere/Wiki

Nyeste innlegg