© Klanen

Har du forslag til kandidater til styret i Vålerenga Fotball Elite?

Valgkomiteens målsetting er hele tiden å forsterke kompetansen i styret, med hovedvekt på områdene sport og finans.
Det er gjennomført intervjuer av sittende styre og nye potensielle kandidater. Men vi veit at det er mange flinke folk vi ikke har snakket med. Vi håper derfor på din bistand til å finne kandidater som kan forsterke styret.


-Gjennom arbeidsgiveransvar for det sportslig apparat (sportssjef, trenere og medisinsk apparat) og spillere er det åpenbart at styrets primæransvar er innen sport. Det er ansatt trenerapparat med ansvaret for å få det beste ut av spillergruppa, samt en sportssjef som skal foreslå kjøp og salg av spillere. For å sikre at sportsapparatet fungerer optimalt bør styret ha kompetanse til å stille riktige spørsmål og forstå hvilke forventninger de bør stille til sine ansatte. I tillegg bør de ha kompetanse til å stille kompetente og utfordrende spørsmål til forvaltningen av spillergruppa.

-Styrets andre hovedoppgave er økonomi og finans. Vålerenga Fotball Elite skal, slik situasjonen er nå, sørge for å gi klubben optimale økonomiske vilkår basert på samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS. Vi må med andre ord ha folk som sørger for at Vålerenga Fotball AS oppfyller alle forpliktelser i avtalen, samt sikrer at klubben ikke tar for stor finansiell risiko. Målsettingen er også å sikre klubbens videre drift dersom samarbeidsselskapet skulle falle fra. Da må det jobbes med alternative planer og forsøk på å etablere en finansiell buffer. Vi må følgelig ha folk som forstår finans like godt, eller aller helst bedre, enn de som styrer Vålerenga Fotball AS.


Send kandidater og begrunnelse til: valgkomiteen@vif.no

 

Nyeste innlegg