Et lite steg for OBRE – et stort skritt for tribunekultur

Som du sikkert har lagt merke til så har det ikke vært blusset på noen av Vålerenga sine kamper i hele år. Dette er jo litt uvanlig, og det var fordi Asker og Bærum Brannvesen og OBRE (Oslo Brann og Redningsetaten) gikk sammen ut før sesongen startet og meldte at de innførte totalforbud mot bruk av nødbluss i sin region. Den nyheten mottok vi på vår vante måte, med humor og ironi. Det ble da skrevet om at selv OBRE nok ville være i stand til å se forskjell på en båt i nød og en supportergruppering på fotballkamp.

Men forbudet ble, tross protester innført og siden den gang så har det ikke vært mulig for Klanen å gjennomføre blussing. Nå har det seg sånn at Klanen setter jo seg ikke ned og bare godtar alle mulige beslutninger, ei heller denne beslutningen. I dette tilfellet er det mer slik at sammen er vi sterke, så Klanen besluttet å jobbe med denne problemstillingen med NSA (Norsk Supporter Allianse) som er en interessegruppe som arbeider med problemstillinger som går på tvers av supporterklubber. Blussing er jo et tema i alle supporterklubber, og her har alle felles interesser i å kunne inkludere blussing i våre aktiviteter.

Det har noen ganger vært stilt spørsmål med hvorfor i alle dager skal Klanen være med i NSA – og når vi ser hva man sammen har klart å få til så gir svaret seg på mange måter selv – nettopp fordi noen ganger er man sterkere sammen.

For ett par dager siden meldte NSA på sine facebooksider at de i samarbeid med Christiania Fyrverkericompagnie har fått importtillatelse på bluss i alle farger og røyk i alle farger. All pyro er ment for bruk på stadion og bluss er IKKE registrert som nødbluss, alle datablader er på stell og våre supportere og deres klubber kan nå være helt trygge på at pyroarrangementene deres er tvers igjennom lovlig.

Så da er det viktig å påpeke noe rundt ordet lovlig. Forbudet som OBRE innførte omhandlet nødbluss, når det nå lages bluss som bare er bluss, og ikke er nødbluss – og dette er dokumentert, stemplet og godkjent da er bluss igjen lovlig å bruke. Det betyr ikke at det nå er slik at det er hver mann sitt bluss. Lovlig bluss betyr at vi igjen kan søke kamparrangør, politi og OBRE om tillatelse til å benytte bluss på kamp, og at vi kan få dette akseptert.

Det betyr ikke at hvem som helst kan dra frem et bluss og fyre det av – for uten tillatelse fra de rette myndigheter så er det ulovlig, og da vet vi alle hva som skjer – da vanker det flere bøter.

Nettavisen  har også omtalt NSA og arbeidet de har utført. Dette betyr at TIFO gruppen til Klanen igjen kan begynne å planlegge arrangementer der vi kan benytte bluss og røyk – og jeg gleder meg

Men selv om dette i seg selv er en seier, en god nyhet så betyr det jo ikke at vi trenger å være helt tilfredse. Vi i Vålerenga vet at det har tidligere blitt gitt harde bøter til klubben for blusse-aksjoner som er utført, som ikke har vært lovlige. Det er også svært ulike meninger om akkurat dette, jeg skal ikke her gå inn på alle disse meningene, men jeg vil dele en mening jeg har

Regelverket som styrer bluss og røyk er tungvint, regelverket som straffer ulovlig blussing er tungvint, og jeg vil påstå at det også kan være urettferdig. For eksempel så er det slik at klubben får økende bøter for hver gang en gruppe, eller en person finner på sprell som er definert som ulovlig. Jeg har litt vanskelig for å se logikken i det, det er litt som billettkontroll på trikken, hvis vi er mange som sniker, og jeg er den som blir tatt som nummer 12, da skal jeg i følge eksisterende logikk få en høyere bot fordi det er noen som har sneket før meg.

Jeg vil herved oppfordre Styret i Klanen til å fortsette det gode arbeid gjennom NSA, og jeg vil gjerne at NSA fremmer et forslag på kommende Fotballting hvor denne praksisen men straff og bøter kan bli forandret til å være litt mere ålreit. Jeg foreslår også at medlemsklubbene i NSA jobber aktivt med sine moderklubber og får aksept for et slikt forslag. Jeg foreslår at vår egen moderklubb tar talerstolen og aktivt bidrar til å få gjennom et slikt forslag.  

Jeg vil aldri oppleve at vi kommer i en situasjon hvor 3 anonyme LSK supportere sniker med seg bluss inn på en av våre kamper og blusser slik at straffen til Vålerenga er å måtte spille for tomme tribuner. Jeg har sjekket med NFF, og så vidt jeg kan se så har NSA både talerett og rett til å fremme forslag på fotballtinget så her kan vi prøve å forandre på systemet.

For alle oss som er opptatt av levende tribunekultur så er dette en stor seier, dette kan vi feire, og jeg er så glad at jeg nesten fyrer opp et bluss her hjemme (om ikke OBRE blir sinna, så tror jeg kona hadde hatt sterke meninger)

Nyeste innlegg