Vurderingen bak kjøpet av Hedmerksgata 1, seksjon 1 – Vålerenga Vertshus

(c) Vålerenga Vertshus
(© Vålerenga Vertshus)

De siste 10 åra har Klanen drevet Vålerenga Vertshus i nært samarbeid og i skjebnefellesskap med Vålerenga ishockey. Nå har Klanen satset betydelig for å sikre Vålerenga Vertshus evighetsperspektiv både ved å kjøpe eiendommen og med betydelig opprustning av lokalene. Klanen vil med denne satsningen befeste at Vålerenga Ishockey, Klanen og Vålerenga Vertshus forsterkes som en kraftfull felles enhet.

Når eierne gjennom 30 år besluttet å selge gården høsten 2019 åpnet muligheten seg til å kjøpe eiendommen.

Spørsmålet var om en supporterklubb skal bruke ressurser på å kjøpe en eiendom til over 9 millioner? Og svaret var selvfølgelig tja, njei eller hmm. Fordi det er mange svar som ikke er entydige. Det er på det rene at å drive eiendomsselskap ikke er innenfor kjernevirksomheten til en supporterklubb. Det er heller ikke kjernekompetansen. Og Klanen har ikke 9 millioner å salte ned i eiendom. Så hvorfor engang vurdere det? -Dersom du oppretter et selskap og får låne i overkant av 10 millioner i banken til grei rente, og si at du har 20 års nedbetalingstid, kan du fint betjene lånet med leieinntektene vi har betalt de siste 10 årene. Da kan du også sitte igjen med et lite overskudd. Og etter 20 år eier du eiendommen. Om vi hadde hatt garantier for at rammevilkårene ser tilvarende ut de kommende 20 åra ville det vært idiotisk å ikke benytte muligheten.

Den litt ugreie siden av slike transaksjoner er usikkerheten - rundt eiendomsmarkedet, lånebetingelsene og om leietaker betaler evner å betale husleie.

Hvordan kan man begrense usikkerhetene? Det er selvsagt mulig å begrense usikkerheten i markedet ved å sikre råd hos de flinkeste i bransjen. Vi tok kontakt med Harald Moræus Hanssen. For de som ikke kjenner Harald har han lang fartstid i Vålerenga, både fra fotball og hockey. -Få har vist bedre makroøkonomisk forståelse i landet de siste 10 årene. Innen nær sagt alle markeder. Også eiendom. -Og via sin finansielle situasjon er det knapt noen i landet som sikrer bedre lånebetingelser enn Moræus Hanssen. -Og usikkerheten rundt de som skal betale husleie – tja? Det er jo oss. Og vi kan jo driver Vertshus.

Og det å reise 10 MNK, er det noe en supporterklubb gjør? Eller eventuelt å ta opp banklån?

Om Klanen hadde brutt alle etiske retningslinjer og ikke minst mange vedtekter, kunne vi nesten klart å reise nødvendig egenkapital til å betale eiendommen alene. Men det ville tappet Klanen for økonomisk handlingsrom å gjennomføre et slikt kjøp. Dessuten har vi ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre dette på egenhånd.

-Når Harald tilbød seg å bli med å eie eiendommen sammen med oss, med lik fordeling, ja da var det nærmest umulig å si nei. Samtidig skal vi være ydmyke nok til å si at den økonomiske suksess vi har opplevd de to siste tiår i stor grad er basert på å sikre oss andres kompetanse samt noe å fordele risiko med. I over 20 år har vi gjennom Vålerengahuset drevet forretning med Alter Ego. Vålerengahuset driver Bohemen hvor Klanen eier 21 %, og våre øvrige klubber og VIF eier omtrent tilsvarende, mens Alter Ego er hovedaksjonær. Vålerengahuset eier litt over halvparten av aksjene i Vertshuset, mens Klanen eier noe under halvparten. (Øst, bevertningsstedet på Intility arena, er heleid datterselskap av Vertshuset). Alter Ego, med Geir Hjorth i spissen, har drevet over 50 steder i byen gjennom de siste 50 åra. Ingen har mer erfaring og kan mer om utelivsbransjen i byen, og få kan mer om drift av utesteder og håndtering av huseiere. Alter Ego har alltid vært leietaker med stedene de har drevet. Fram til nå. Det var utenkelig å ikke skulle ta med Vålerengahuset og Alter Ego videre.

Når styret skulle vurdere å gjennomføre eiendomsinvesteringen hadde de med andre ord sikret seg samarbeid med de beste i hver sin bransje da de tok en kalkulert risiko og besluttet å gi grønt lys for at «Klanen eiendom» så dagens lys. Hvor mange hadde sett den komme på et vilkårlig valgt bryggerhus for snart 30 år siden?