Vålerenga Fotball Elite. Valg av tillitsvalgte

(c)
(© )

VFE søker kandidater til styret

På årsmøtet i fjor ble det etterlyst initiativ fra Valgkomiteen overfor medlemmer og støttespillere for å finne gode kandidater til styrende organer i klubben. Det har vi tatt til oss Her kommer derfor en reminder om at det er lov å komme med forslag til gode folk som kan bidra i klubben.  Årsmøtet avholdes den 12.mars 2019.  Valgkomiteen må bli ferdig med sitt arbeid i god tid før dette.  Dere får derfor frist til senest 01.februar 2019 for å komme med forslag.

De posisjonene som er på valg i år er følgende:
Styreleder for 2 år
Vervet innehas nå av  Thomas Baardseng

Styremedlem for 2 år
Vervet innehas nå av Hanna Scjebstad Weigård

Varamedlem for 1 år
Vervet innehas nå av Ivar Flø             

Kontrollkomiteen er også på valg, den består av 4 medlemmer og 1 varamedlem

Har du spørsmål eller forslag, ta kontakt med leder i valgkomiteen Trude Larsen, 
T: 950 37 330, epost: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

Vennlig hilsen Valgkomiteen Vålerenga Fotball Elite