Torghjørnet på stadion – for supportere, av supportere

(c) Øst
(© Øst)

Gastropuben ØST feirer sitt første leveår i helgen, hurra! Men alt starta lenge før det, bli med Klanen bak kulissene i månedene før åpning av ØST, Sjappa og ny stadion. 

I løpet av noen ganske få måneder har Sjappa og Øst, med sin fantastiske beliggenhet på torget foran stadion, rukket å bli en naturlig del av kampdagsrutinen for hundrevis av vålerengasupportere. Endelig har stadion blitt et sted å være før, under og etter kamp. Nå har vi omsider alt på ett sted. Klanen er største eier både i Sjappa og Øst og hatt en finger med i utviklingen av begge steder, faktisk en ganske stor finger.

(Artikkelen fortsetter under bildet - trykk på bildene for større versjon)

(c) Øst
(© Øst)

Tiden fra håndverkerne er nesten ferdige - til de er HELT ferdige oppleves som en evighet. 

Klanen har hatt eierskap i Bohemen, Sjappa og Vertshuset i mange år, og har hatt medvirkning til driften av alle tre. Således er det knapt noe nytt at vi har innvirkning på stedene vi eier – det har på en måte vært et vesentlig poeng med å eie stedene. Ved Øst og Sjappa på stadion har vi tatt ytterligere et steg – vi har tatt aktiv del i utviklingen av stedene – både i funksjon og utseende.

En vålerengasupporter veit selvsagt om sine røtter, og da i hovedsak klubbens røtter. Nye Sjappa og Øst har også sine røtter det er et poeng å formidle: I 2008 besluttet klanens årsmøte å bidra med en million kroner til prosjektering av stadion. Klansstyret valgte å legge inn en forutsetning for det økonomiske bidraget – dersom stadion ble en realitet skulle Klanen gis fortrinn til å etablere en pub i stadionkroppen. Fra Ullevål stadion hadde vi gjennom flere år sett skrekkeksempelet på hvordan serveringssteder kan bidra til at et stadion aldri får en sjel, og supportere ikke får tilhørighet. Det kan hevdes å være etisk på kanten å stille forutsetninger når men skal gi en gave, MÅTTE vi forsøke å få kontroll over egen stadionpub. Vi ville at stadion skulle være mer enn et sted å se hjemmekampene - stadion skulle bli vår base, en del av vår identitet.

Og stadion ble en realitet. Og Vålerenga fotball holdt ord: I april 2015 gjennomførte Klanen og klubben innledende samtaler for en fremtidig leieavtale. Vel tok det nærmere et år å komme i mål med en leieavtale, men det ble en avtale Klanen kunne stå inne for og som ga gode forutsetninger for å kunne drive Sjappa videre. I tillegg ga det muligheter for å etablere en pub som kunne dekke behovet på kampdager, samt å holde åpent sju dager i uka, hele året, og ikke minst – en sjappe og en pub som ville bidra til tilhørighet og samhold.

I mars 2016 fikk Klanen forelagt arealet som var tiltenkt supportervirksomhet. Styret gikk raskt i gang med å fordele lokalet mellom Sjappa og puben, og i løpet av april ble første skisse av en plantegning lagt ut på høring. Tatt i betraktning alle endringer og justeringer som har kommet siden den gang er førsteutkastet påfallende likt det endelige resultatet. Gjennom sommeren og høsten 2016 ble tegningene oppgradert og justert, og de første samtalene med entreprenører og håndverkere ble gjennomført. Jo mer Klanen forstod og lærte, jo flere detaljer ble lagt inn på tegningene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik så lokalene vi overtok ut i mars 2017
(© Øst )

Slik så lokalene vi overtok ut i mars 2017.

Å bygge ny Sjappe var for så vidt enkelt, sett med prosjektleder-briller. Sjappa har flyttet flere ganger og hadde klare formeninger om hvordan et effektivt lokale burde utformes. Hva skal hvor, og hvordan skal det se ut? I slike sammenhenger er det gull verdt med en sjappesjef som har vært med siden Sjappa så dagens lys. Sjappesjefen og styret hadde også egen leverandør på interiøret, noe som forenklet arbeidet. Men det skulle bygges yttervegger, toalett, billettboder, legges gulvbelegg, males og trekkes strøm og fiberkabler.

Det var langt mer krevende å planlegge ny pub. Hvilket konsept? Størrelse? Hvor stort budsjett? Vel gikk vi gjennom ulike alternativer på eierskap – skulle vi driste oss til å drive stedet alene og bære all risikoen selv, eller skulle vi samarbeide med en annen aktør? Og hvem skulle vi i så fall ha med på lag? Vel ble det vurdert ulike alternativer, men når man har hatt et godt partnerskap med Alter Ego både på Bohemen og Vertshuset skulle det sterke argumenter til for å velge en ny partner. Og da klansstyret aldri fikk argumenter om det motsatte valgte man det kjente og trygge. Når det valget var gjort ble det i samråd med Alter Ego valgt å opprette et heleid datterselskap til Vålerenga Vertshus. Driftsselskapene heter henholdsvis Vålerengafamiliens Vertshus AS og Vålererengafamiliens Stadionpub AS. Knapt korte og slående, men det trenger de da heller ikke være.

Allerede i leiekontrakten ble det forutsatt moderat størrelse på puben, men å basere seg på å disponere et stort uteareal på kampdager og ved andre arrangementer.

Det ble også besluttet å ha et kjøkken. Om folk blir sultne og ikke kan få mat – da går de. Og enn så lenge er det langt til nærmeste sted å få seg mat. Da kommer ikke kundene tilbake. Vi måtte følgelig planlegge for et velutstyrt kjøkken. Og skal vi servere mat, da skal det vi serverer være skikkelig. Begrepet Gastropub måtte inn i ordforrådet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(c) Øst
(© Øst)

Et kjøkken er som et romskip. Alt er dyrt og alt krever nøye planlegging.

Kjøkken er dyrt. Vi lærte raskt at selv det mest beskjedne kjøkkenapparat koster like mye som en ny bil. Og i øyeblikket man planlegger for kjøkken utløser det krav som forårsaker en betydelig utgående pengestrøm: avtrekk, eget brannslukningsanlegg, kjølefasiliteter, fettutskiller, berøringsfrie vasker, garderobe, dusj og toalett – læringskurven var bratt.

Vi forutsatte at de fleste besøkende på vår nye fotballstadion er interessert i idrett. Naturlig nok ble det planlagt for å vise sport på TV-er. Og Klanen har ganske god erfaring fra sportspubkonseptet. Både Bohemen, og etter hvert også Vertshuset baserer en stor del av drifta på sport på TV. Øst er ikke like rendyrket sportspub som Bohemen, men snarere tiltenkt samme kategori som Vertshuset. Det ble prosjektert for et anlegg som skulle levere 70-80 prosent av kanalmulighetene Bohemen råder over. Infrastruktur til et slikt anlegg er kostbart, og driften av det i form av kanalrettigheter er til å få lyskestrekk av.

I tillegg må det bygges lagre, toaletter, kjølerom til øl og mat, og ikke minst alle tekniske installasjoner en moderne pub er avhengig av. Når vi baserte store deler av kampdagomsetninga ute på torget måtte det legges kabler og rør i bakken for å få fram øl, signaler, strøm, vann. Klanen måtte også ta stilling til interiør, møblement, bardisk, farger og valg av toalettutstyr.

Etter hvert som det ble besluttet hvordan Sjappa og puben skulle utformes ble det klart hvilke type håndverkere det var behov for. Det måtte hentes anbud fra maler, snekker, gulvlegger, elektriker, valg av datasignalleverandør, kjøkkenleverandør, møbelsnekker, folk som kunne bygge kjølerom og kjøleaggregater, gassanlegg og montering av lyd og TV. Og ikke minst alle offentlige godkjennelser som måtte på plass før vi kunne åpne. Før vi valgte leverandør måtte vi også være sikre på at leverandøren opererte med skikkelige arbeidskontrakter og hadde alt på stell. Og vi ville gjerne at de alle hadde en lokal tilknytning på Østkanten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(c) Øst
(© Øst)

Plassering og utforming av en bardisk virker temmelig banalt – det er IKKE banalt. Det er overraskende krevende, og helt sentralt.

Under prosjektets gang var den daglige byggeledelse krevende. Samordning av rekkefølgen på hver og én leverandør er et krevende puslespill, særlig når det skal koordineres med alt øvrig arbeid som foregikk på stadion. For å skryte litt siterer vi prosjektleder for hele stadionprosjektet, Stor-Oslo Eiendom:

 - Jeg er imponert over kunnskapen og innsatsen Klanen stilte med. Samarbeidet med anleggsleder fra totalentreprenør Hent og oss var upåklagelig og hadde en stor del av æren for at prosjektet ble levert i rett tid, sier prosjektleder Lars-Eirik Hemb.

- Det er sjelden vi ser leietakere ta ansvar for såpass omfattende leveranse, uten innleid profesjonell byggeleder, spesielt med tanke på den korte byggetiden og det kompliserte grensesnittet mot leveransene til Hent. Jeg mener Hent tok lett på oppfølging og planlegging av arbeidene, fortsetter han.

- Hent ville aldri klart å ferdigstille sin del av leveransen om ikke Klanen hadde lagt til rette for at de kunne benytte Klanens leverandører for å utføre tilleggsbestillinger for over 1,5 millioner kroner. Uten denne bistanden ville arealene ikke blitt klare til åpning. At Hent ikke hadde klare ansvarsområder for sine produksjonsledere medførte merarbeid for alle andre parter, dvs. både for Klanens og VKIPs prosjektledere, sier en engasjert prosjektleder.

-Vi finner det bemerkelsesverdig at Klanen viser en sjelden dugnadsånd og at de gjennom sin innsats har spart inn flere hundre tusen gjennom prosjekt- og byggeledelse. Når de i tillegg leverte tilleggstjenester som ble fakturert Hent og VKIP for cirka 100 000.- utgjør supporterklubbens frivillighet omtrent en halv million. Det står det respekt av. Vi mener Øst og Sjappa fremstår som er godt gjennomarbeidet produkt, med gode kvaliteter tilpasset bruken de var tiltenkt, og som Klanen kan være stolte av, avslutter Lars-Eirik fra Stor-Oslo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(c) Øst
(© Øst)

Til slutt kunne lyd- og TV-anlegget monteres opp. Her var vi nær noe vi kan kalle ferdige.    

Stor-Oslo nevner leverandørene som ble valgt til å utføre arbeidene på våre arealer. Uten håndverkerne vi leide inn til oppdraget på ville vi aldri fått lokalene ferdig i tide og til den kvaliteten vi ser i dag. Vi synes det er grunn til å nevne alle:

Fag Leverandør
Snekker: Lettvegger, billettluke og ramme til bardisk Spikern Bygg
Kjøkken Metos
Rørlegger 2 Rørleggere
Elektroinstallasjoner DE Elektro
Gulvbelegg RLM Malerservice
Maling av tak og vegger Academica Malerentreprenøren
TV anlegg EHS
Arkitekt Dråpe design
Gassanlegg Alfa Olis
Møbel- og interiørsnekker Hoff Snekkerverksted
   

I tillegg kommer leverandører av møbler, datasignaler, TV-signaler, brannslokkingsanlegg, ventilasjon, alt av sikring av dører og vinduer, transportselskap og leveranser utført av leverandører som allerede var på stadion.

Totalkostnaden for Sjappa og øst kom på cirka 6,5 millioner. Legger vi til de 1,5 millionene for VKIP og Hent ble omsetningen på cirka 8 million NOK. Selv om Øst opererte som bank for de øvrige aktørene i en periode har VKIP og Hent selvfølgelig betalt egne kostnader i ettertid.

Som en oppsummering for prosjektet:
Nye Sjappa - kampdagene er som å skru situasjonen15 år tilbake, da vi hadde kø av folk som ville ha billetter og effekter i forbindelse med alle arrangementer. For Sjappefolket er kampdagene helt strålende. Hverdagene er dessverre labre, ja kanskje enda roligere enn på Fyrstikktorget. Da betaler Sjappa den negative effekten av å ligge på stadion. Det er langt til T-banen. Men totalt sett fungerer lokalene og alle systemer helt fantastisk.

Øst har hatt en strålende start. Daglig leder Jeanette Pedersen er kreativ og forsøker stadig nye måter å trekke kunder. Det må også nevnes at Jeanettes inntog sommeren 2017 avlastet prosjekt- og byggeledelsen betydelig.
Høsten, vinter, vår og forsommer har gått over all forventning for Øst. Kjøkkenet har etablert seg og vi har sett at sportspubkonseptet har vært riktig. Folk kommer for å spise mat og se sport på TV. I disse dager ser vi også verdien av uteserveringen. Det er få uteserveringer i byen med bedre solforhold og håpet er at de tre elementene kjøkken, TV og uteservering til sammen skal være bærebjelkene som holder driften i gang på hverdager.

Og at kampdagene kun blir en bonus.

Legg turen innom du også, stedet ville ikke sett dagens lys om ikke Klanen hadde gjort en innsats. Bruk stedene våre og vær stolt av dem, har du noe på hjertet om hvordan de drives - kom med gode forslag til justeringer. 

Vi fikk det til, og det har blitt fantastisk bra. Vi sees på ØST!

(c) Øst
(© Øst)

Før vi kunne planere torget så vi kunne legge granittheller måtte hundrevis av meter med rør og kabler på plass. Når du kjøper øl og betaler på en av utebarene på torget kommer ølen fra kjølerommet bak kjøkkenet, mens signalene til banken løper i datakabler som lagt i bakken.