Maling av supportertribunen på Valle

(c) vif-fotball.no
(© vif-fotball.no)

Det har tidligere blitt annonsert at vi skal male tribunen på den nye stadion på dugnad i disse dager.

For de som lurer på hva som skjer: Vi skal fortsatt male tribunen, men det viser seg at vi likevel ikke har det tidspresset på oss som vi trodde for en tid tilbake. 

“Alle” trodde jo at det mest fornuftige og praktiske ville være å male tribunen før stolene skulle monteres. 

Nå ser vi i samråd med stadioneier og arkitekt, at stolmonteringen ikke har noen innvirkning på den malejobben som skal gjøres og at vi derfor står mye friere - og da er konklusjonen tvert imot at det beste er å male når stolene er på plass og inntrykket av tribunen er mest mulig “ferdig”.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dugnaden når tidspunkt og andre praktiske detaljer er bestemt.

For Klansstyret,  

Jan-Erik