Årsmøte i Klanen onsdag 7. mars – Vil du være med å påvirke framtida?

(c)
©

Klansstyret kaller inn til årsmøte onsdag 7. mars klokken 18.00

 

I henhold til vedtektene innkaller Klansstyret til årsmøte i Klanen onsdag 7. mars kl 18.00, sted: Vålerenga stadion (spesifikasjoner av lokale kommer seinere).

 

Dagsorden

Vi gjennomgår økonomi og velger nytt klansstyre.

 

Ønsker du å stille til valg, se egen sak her: http://klanen.no/Blogger/Diverse-skribenter/Valg-av-styret-i-Klanen

Kontaktadresse: valg@klanen.no

 

Også i henhold til Klanens vedtekter:

Forslag til vedtekstendringer må sendes styre@klanen.no innen 21.2.

«Forslag til vedtektsendringer må fremlegges skriftlig minst to uker før årsmøtet, og kan ikke endres under møtet. Vedtatte endringsforslag gjelder fra avsluttet årsmøte.»

 

Dagens vedtekter finner du her: http://klanen.no/Om-Klanen/Vedtekter-for-Klanen

 

Sakspapirer

I følge vedtektene skal «Sakspapirer vil bli tilgjengelig for medlemmene på egnet sted på internett senest en uke før årsmøtet».

Velkommen!